Ing. Dana Münsterová

zahradní architektura

Postup mé práce:

 • Vyslechnu si pečlivě Vaše představy, problémy i Vaši bezradnost přímo na místě budoucí zahrady.
 • Vše si vyfotím, případně přeměřím.
 • V dohodnutém termínu nachystám 3 varianty řešení v půdoryse i pohledech.
  Řešení zahrady zahrnuje nejen výsadby zeleně, ale i celkové vyřešení daného prostoru včetně komunikací i zpevněných ploch.
 • První konzultace probíhá většinou u mne, výkresy si berete s sebou cca na
  2 týdny k přemítání.
 • Další 1-2 konzultace přinesou ve vzájemné diskuzi konečné řešení podoby zahrady tak, aby maximálně vyhovovala Vašim představám.
 • Výsledný výstup má podobu projektu, který obsahuje:
  • průvodní zprávu
  • seznam rostlin
  • seznam neživého materiálu - včetně povrchů pro zpevněné plochy, chodníky i svislé zdi
  • výkaz a výměr ploch
  • barevnou studii cílového stavu v půdoryse
  • půdorys vytyčovacího plánu
  • půdorys osazovacího plánu
  • ručně kreslené pohledy
  • rozměrový náčrt případných drobných zahradních staveb
 • Pomohu Vám vybrat vhodnou realizační firmu.

Kdy se na mě obracet:

 • stojíte na prázdném pozemku, představujete si zde již svůj dům, ale nevíte jak by měl vypadat terén okolo...
 • stojíte ve staré zarostlé zahradě a chcete aby byla opět krásná...
 • máte čerstvou novostavbu, možná už i bydlíte, ale ten pozemek okolo stále připomíná staveniště...
 • sami se ve své zahradé "vyžíváte", ale cítíte, že to stále není ono...

Kdy se na mne neobracet:

 • máte-li představu, že Vám navrhnu zahradu "absolutně bezúdržbovou"
 • chcete-li do 14 dnů od prvního zavolání začít sázet

Proč jsou skicy i výsledné plány kresleny ručně:

Lépe se mi přemýšlí a pro rodinné zahrady tento digitálně nezprostředkovaný pohled považuji za ideální.


© Münster || design © CssTemplateHeaven || Partneři: top furniture